سفارش تبلیغ
صبا
در قرآن است خبر آنچه پیش از شما بود ، و خبر آنچه پس از شماست ، و حکم آنکه چگونه بایدتان زندگى نمود . [نهج البلاغه]
 

دوستانی که تمایل به همکاری در تبلیغ کارهای خیر دارند میتوانند

 در صورت تمایل کد زیر را در قالب وبلاگ خود قرار دهند

کد بنر وبلاگ توشه آخرت :

 =========================

<P align=center><A title="" href="http://www.hadiyeh.parsiblog.com/" target=_blank><IMG src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/hadiyeh/5.jpg"></A></P>

=========================

ختم صلوات

سلام به همگی دوستان

اگه دوست دارید درختم قرآن گروهی شرکت نمایید

حتما یه سر به این آدرس بزنید

http://yaseparpar.parsiblog.com/1718398.htm

بیصبرانه منتظر حضور و همراهی شما عزیزانیم

التماس دعا

یاحق

 

 


نوشته شده توسط بنده خدا | نظرات دیگران [ نظر] 

سلام به همگی

 ختم قرآن (( با نام برگ سبز تقدیم به آقا )) به نیت تعجیل در ظهور آقا امام زمان(عج).

 

هر نفر یک حزب از قرآن (بیشتر هم میتونید انتخاب کنبد)

 

هر کی دوس داره شرکت کنه تو نظرات بنویسه چه حزبی رو قبول میکنه .

دوستان به دوستانتون هم خبر بدید تا تو این کار خیر شرکت کنن.

منتظر همگی شما عزیزان هستم.

 

دوستان زمان شروع از تاریخ:

12/06/1389  تا   12/07/1389

 

 

 

کسانی که تا به حال قبول همکاری کرده اند عبارتند از:

 

جزء 1 :                                                                                        

حزب 1 = آقای مجنون بازی موبایل                                                        

حزب 2 = خانم رز                                                                            

حزب 3 = خانم مهسا                                                                       

حزب 4 = خانم افروز                                                                         

 

 جزء 2 :                                                                                     

حزب 5 = آقای زندانی ابد                                                               

حزب 6 = آقای مجنون بازی موبایل                                                    

حزب 7 = خانم محب علی (علیه السلام)                                            

حزب 8 = آقای مجنون بازی موبایل                                                                                

 

جزء 3 :                                                                                       

حزب 9 = آقای مجنون بازی موبایل                                                                                    

حزب 10 = خواهر (ک) محنون بازی موبایل                                                                                  

حزب 11 = آقای مجنون بازی موبایل                                                                                  

حزب 12 = خانم ساناز                                                                                  

 

جزء 4 :                                                                                     

حزب 13 = خانم حسیبا                                                                                     

حزب 14 = خانم حسیبا                                                                  

حزب 15 = خانم حسیبا                                                                                   

حزب 16 = خانم حسیبا                                                                                   

 

جزء 5 :                                                                                      

حزب 17 = خانم حسیبا                                                                                   

حزب 18 = خانم حسیبا                                                                                   

حزب 19 = خانم حسیبا                                                                                    

حزب 20 = خانم حسیبا                                                                                    

 

جزء 6 :                                                                                        

حزب 21 = خواهر (ب)آقای مجنون بازی موبایل                                                                                  

حزب 22 = خواهر (ب)آقای مجنون بازی موبایل                                                                                  

حزب 23 = خواهر (ب)آقای مجنون بازی موبایل                                                                              

حزب 24 = خواهر (ب)آقای مجنون بازی موبایل                                                                                 

 

جزء 7 :                                                                                      

حزب 25 = آقای علوی                                                                                 

حزب 26 = منتظر                                                                             

حزب 27 = منتظر                                                                                   

حزب 28 = منتظر                                                                                 

 

جزء 8 :

حزب 29 = آقای مجنون بازی موبایل

حزب 30 = آقای مجنون بازی موبایل

حزب 31 = آقای مجنون بازی موبایل

حزب 32 = آقای مجنون بازی موبایل

 

جزء 9 :

حزب 33 = آقای استاد رضا

حزب 34 = آقای استاد رضا

حزب 35 = آقای استاد رضا

حزب 36 = آقای استاد رضا

 

جزء 10 :

حزب 37 = خانم بی نام و نشون

حزب 38 = خانم سارا

حزب 39 = خانم آبجی کوچیکه

حزب 40 = خانم آبجی کوچیکه

 

جزء 11 :

حزب 41 = آقای امین

حزب 42 = آقای امین

حزب 43 = آقای امین

حزب 44 = آقای امین

 

جزء 12 :

حزب 45 = آقای استاد رضا

حزب 46 = آقای استاد رضا

حزب 47 = آقای استاد رضا

حزب 48 = آقای استاد رضا

 

جزء 13 :

حزب 49 = آقای استاد رضا

حزب 50 = آقای استاد رضا

حزب 51 = آقای استاد رضا

حزب 52 = آقای استاد رضا

 

جزء 14 :

حزب 53 = آقای استاد رضا

حزب 54 = آقای استاد رضا

حزب 55 = آقای استاد رضا

حزب 56 = آقای استاد رضا


نوشته شده توسط بنده خدا | نظرات دیگران [ نظر] 

 ختم قرآن (( با نام برگ سبز تقدیم به آقا )) به نیت تعجیل در ظهور آقا امام زمان(عج).

 

ادامه داوطلبان شرکت در طرح ختم قرآن :

 

جزء 15 : 

حزب 57 = منتظر

حزب 58 = منتظر

حزب 59 = منتظر                                                                           

حزب 60 = منتظر                                                                    

 

جزء 16 :

حزب 61 =  آقای استاد رضا                                                                             

حزب 62 =  آقای استاد رضا                                                                           

حزب 63 =  آقای استاد رضا                                                                             

حزب 64 =  آقای استاد رضا                                                                           

 

جزء 17 :

حزب 65 = خانم آبجی کوچیکه                                                                             

حزب 66 = خانم آبجی کوچیکه                                                                          

حزب 67 = خانم آبجی کوچیکه                                                                             

حزب 68 = خانم آبجی کوچیکه                                                                              

 

جزء 18 :

حزب 69 = آقای استاد رضا

حزب 70 = آقای استاد رضا

حزب 71 = آقای استاد رضا

حزب 72 = آقای استاد رضا                                                                           

 

جزء 19 :

حزب 73 = آقا امین                                                                        

حزب 74 = آقا امین                                                                         

حزب 75 = آقا امین                                                                         

حزب 76 = آقا امین                                                                           

 

جزء 20 :

حزب 77 = منتظر                                                                          

حزب 78 = منتظر                                                                        

حزب 79 = منتظر                                                                          

حزب 80 = منتظر                                                                              

 

جزء 21 :

حزب 81 = آقا امین                                                                       

حزب 82 = آقا امین                                                                         

حزب 83 = آقا امین                                                                        

حزب 84 = آقا امین                                                                            

 

جزء 22 :

حزب 85 = مادر آقای مجنون بازی موبایل                                                                          

حزب 86 = مادر آقای مجنون بازی موبایل                                                                       

حزب 87 = مادر آقای مجنون بازی موبایل                                                                         

حزب 88 = مادر آقای مجنون بازی موبایل                                                                        

 

جزء 23 :

حزب 89 = مادر آقای مجنون بازی موبایل                                                                             

حزب 90 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 91 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 92 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

 

جزء 24 :

حزب 93 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 94 =مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 95 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 96 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

 

جزء 25 :

حزب 97 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 98 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزی 99 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

حزب 100 = مادر آقای مجنون بازی موبایل

 

جزء 26 :

حزب 101 = خادم الشهدا

حزب 102 = خادم الشهدا

حزب 103 = خادم الشهدا

حزب 104 = خادم الشهدا

 

جزء 27 :

حزب 105 = خادم الشهدا

حزب 106 = خادم الشهدا

حزب 107 = خادم الشهدا

حزب 108 = خادم الشهدا

 

جزء 28 :

حزب 109 = خادم الشهدا

حزب 110 = خادم الشهدا

حزب 111 = خادم الشهدا

حزب 112 = خادم الشهدا

 

جزء 29 :

حزب 113 = خادم الشهدا

حزب 114 = خادم الشهدا

حزب 115 = خادم الشهدا

حزب 116 = خادم الشهدا

 

جزء 30 :

حزب 117 = خادم الشهدا

حزب 118 = خادم الشهدا

حزب 119 = خادم الشهدا

حزب 120 = خادم الشهدا


نوشته شده توسط بنده خدا | نظرات دیگران [ نظر] 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ